ABBC /BTC -- ≈-- -- -- Thấp nhất 24h -- Khối lượng 24h -- Tên token -- ABBC
Mua vào ABBC Khả dụng -- BTC
Gía muaBTC
≈ --
Số lượngABBC
Số tiềnBTC
Bán ra ABBC Khả dụng -- ABBC
Gía bánBTC
≈ --
Số lượngABBC
Số tiềnBTC
0DEC
Price(BTC) Số lượng(ABBC) Total(ABBC)
Gía bình quân giao dịch 0
Total ABBC --
Total BTC --
Order Book
0DEC
Price(BTC) Số lượng(ABBC) Total(ABBC)
Gía bình quân giao dịch 0
Total ABBC --
Total BTC --
Lịch sử giao dịch
Normal order
Xem nhiều thêm