BSV /USDT -- ≈-- -- -- Thấp nhất 24h -- Khối lượng 24h -- Tên token -- BSV
Mua vào BSV Khả dụng -- USDT
Gía muaUSDT
≈ --
Số lượngBSV
Số tiềnUSDT
Bán ra BSV Khả dụng -- BSV
Gía bánUSDT
≈ --
Số lượngBSV
Số tiềnUSDT
0DEC
Price(USDT) Số lượng(BSV) Total(BSV)
Gía bình quân giao dịch 0
Total BSV --
Total USDT --
Order Book
0DEC
Price(USDT) Số lượng(BSV) Total(BSV)
Gía bình quân giao dịch 0
Total BSV --
Total USDT --
Lịch sử giao dịch
Normal order
Xem nhiều thêm