DOGE /USDT -- ≈-- -- -- Thấp nhất 24h -- Khối lượng 24h -- Tên token -- DOGE
Mua vào DOGE Khả dụng -- USDT
Gía muaUSDT
≈ --
Số lượngDOGE
Số tiềnUSDT
Bán ra DOGE Khả dụng -- DOGE
Gía bánUSDT
≈ --
Số lượngDOGE
Số tiềnUSDT
0DEC
Price(USDT) Số lượng(DOGE) Total(DOGE)
Gía bình quân giao dịch 0
Total DOGE --
Total USDT --
Order Book
0DEC
Price(USDT) Số lượng(DOGE) Total(DOGE)
Gía bình quân giao dịch 0
Total DOGE --
Total USDT --
Lịch sử giao dịch
Normal order
Xem nhiều thêm