FTM /USDT -- ≈-- -- -- Thấp nhất 24h -- Khối lượng 24h -- Tên token -- FTM
Mua vào FTM Khả dụng -- USDT
Gía muaUSDT
≈ --
Số lượngFTM
Số tiềnUSDT
Bán ra FTM Khả dụng -- FTM
Gía bánUSDT
≈ --
Số lượngFTM
Số tiềnUSDT
0DEC
Price(USDT) Số lượng(FTM) Total(FTM)
Gía bình quân giao dịch 0
Total FTM --
Total USDT --
Order Book
0DEC
Price(USDT) Số lượng(FTM) Total(FTM)
Gía bình quân giao dịch 0
Total FTM --
Total USDT --
Lịch sử giao dịch
Normal order
Xem nhiều thêm