LINK /USDT -- ≈-- -- -- Thấp nhất 24h -- Khối lượng 24h -- Tên token -- LINK
Mua vào LINK Khả dụng -- USDT
Gía muaUSDT
≈ --
Số lượngLINK
Số tiềnUSDT
Bán ra LINK Khả dụng -- LINK
Gía bánUSDT
≈ --
Số lượngLINK
Số tiềnUSDT
0DEC
Price(USDT) Số lượng(LINK) Total(LINK)
Gía bình quân giao dịch 0
Total LINK --
Total USDT --
Order Book
0DEC
Price(USDT) Số lượng(LINK) Total(LINK)
Gía bình quân giao dịch 0
Total LINK --
Total USDT --
Lịch sử giao dịch
Normal order
Xem nhiều thêm