PLEX /USDT -- ≈-- -- -- Thấp nhất 24h -- Khối lượng 24h -- Tên token -- PLEX
Mua vào PLEX Khả dụng -- USDT
Gía muaUSDT
≈ --
Số lượngPLEX
Số tiềnUSDT
Bán ra PLEX Khả dụng -- PLEX
Gía bánUSDT
≈ --
Số lượngPLEX
Số tiềnUSDT
0DEC
Price(USDT) Số lượng(PLEX) Total(PLEX)
Gía bình quân giao dịch 0
Total PLEX --
Total USDT --
Order Book
0DEC
Price(USDT) Số lượng(PLEX) Total(PLEX)
Gía bình quân giao dịch 0
Total PLEX --
Total USDT --
Lịch sử giao dịch
Normal order
Xem nhiều thêm