WNXM /USDT -- ≈-- -- -- Thấp nhất 24h -- Khối lượng 24h -- Tên token -- WNXM
Mua vào WNXM Khả dụng -- USDT
Gía muaUSDT
≈ --
Số lượngWNXM
Số tiềnUSDT
Bán ra WNXM Khả dụng -- WNXM
Gía bánUSDT
≈ --
Số lượngWNXM
Số tiềnUSDT
0DEC
Price(USDT) Số lượng(WNXM) Total(WNXM)
Gía bình quân giao dịch 0
Total WNXM --
Total USDT --
Order Book
0DEC
Price(USDT) Số lượng(WNXM) Total(WNXM)
Gía bình quân giao dịch 0
Total WNXM --
Total USDT --
Lịch sử giao dịch
Normal order
Xem nhiều thêm